silosi 4.jpg

Početna » Dokumenta » Javne nabavke

Javne nabavke

 

  • PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU
  • PLAN NABAVKI ZA 2015. GODINU

 

Postupak javne nabavke male vrednosti: Ugovor o delu - savetodavne usluge u oblasti slobodnih zona JN br. 02/2015

Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

JAVNA NABAVKA bezolovnog benzina i evro dizel goriva putem korporativne kartice za potrebe Uprave za slobodne zone JN br. 1/2015

Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

  • PLAN NABAVKI ZA 2014. GODINU
  • PLAN NABAVKI ZA 2013. GODINU

 

Postupci javnih nabavki

Javna nabavka male vrednosti – evro dizel gorivo putem korporativne kartice za potrebe Uprave za slobodne zone JN br. 01/2014

Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Portal javnih nabavki

Posetite Portal javnih nabavki

Konkursi

Konkursi

Preuzmite prezentaciju

Slobodne zone - prezentacija

Publikacije Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)

Pravna podloga

Imajući u vidu istorijski razvoj slobodnih zona, njihovu evoluciju i veliku ekspanziju poslednjih decenija dvadesetog veka, vidimo da je prvobitna ideja "ekonomske službenosti" u korist drugih država, kao i pravna podloga koja je nastajala bilateralnim ili multilateralnim ugovorima, ustupila mesto nacinalnim zakonima o slobodnim zonama. Sopstvenim zakonima svaka država reguliše stepen sloboda i pogodnosti koje pruža stranim, a neretko, i svojim investitorima.

Zakonska regulativa slobodnih zona u Srbiji postoji kroz Zakon o slobodnim zonama („Sl.glasnik RS” br. 62/06) i Carinski zakon ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon i 63/2006 - ispr. dr. zakona), te podzakonska akta ovih zakona. Pojedina pitanja koja dotiču rad zona razmatraju se u posebnim zakonima, sistemskim za neke druge oblasti, poput poreza, devizne politike, izgradnje, osiguranja itd.

Šta su slobodne zone?

Slobodne zone su fizički ograđen i označen deo teritorije Republike Srbije, infrastrukturno opremljen, gde se mogu obavljati proizvodne i uslužne delatnosti uz određene stimulativne pogodnosti.

Najčešća pitanja

Еuprava