gradjevina.jpg

Početna » O nama

Uprava za slobodne zone

Uprava za slobodne zone počela je sa radom krajem 2008. godine i u njenoj nadležnosti su sva pitanja u vezi sa funkcionisanjem i razvojem slobodnih zona.

Uprava za slobodne zone obavlja poslove:

  • U oblasti razvoja slobodnih zona u funkciji interesa države
  • U oblasti promocije slobodnih zona
  • U oblasti kontrole i nadzora

U oblasti razvoja zona u funkciji interesa države

  • Sprovodi nacionalnu politiku razvoja slobodnih zona u cilju povećanja priliva direktnih investicija i uposlenosti radne snage;
  • Pruža stručnu pomoć investitorima i privrednim društvima za upravljanje zonom u svim fazama primene programa u slobodnim zonama;
  • Organizuje neposredne kontakte između zainteresovanih investitora i privrednih društava za upravljanje slobodnom zonom;
  • Sarađuje sa stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti slobodnih zona;
  • Razmatra zahteve za davanje saglasnosti za određivanje područja slobodnih zona i svoje mišljenje dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija
  • Učestvuje u pripremi propisa u oblasti rada zona

U oblasti promocije zona

  • Sarađuje sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza-SIEPA, na promociji investiranja i poslovanja u zonama, kroz predstavljanje posebnih pogodnosti i poslovnih mogućnosti u skladu sa planom i programom usvojenim od strane ministarstva nadležnog za poslove finansija i SIEPA;
  • Obaveštava investitore o povoljnostima za ulaganje u slobodne zone;
  • Stvara i ažurira bazu podataka o slobodnim zonama i pogodnostima za poslovanje u Srbiji.

Kontrola i nadzor zona

  • Razmatra godišnje izveštaje o poslovanju slobodnih zona, priprema informaciju Vladi o poslovanju slobodnih zona i predlaže njeno usvajanje ministarstvu nadležnom za poslove finansija.
  • Predlaže nadležnim državnim organima dodatne mere kontrole rada u slobodnim zonama ukoliko postoji takva potreba