silosi.jpg

Početna » O nama » Organizaciona struktura

Organizaciona struktura


ODSEK ZA KONTROLU, NADZOR, RAZVOJ I PROMOCIJU SLOBODNIH ZONA

U Odseku za kontrolu, nadzor, razvoj i promociju slobodnih zona obavljaju se poslovi koji se odnose na: učestvovanje u izradi podzakonskih akata za sprovođenje odredaba zakona kojima se uređuje oblast slobodnih zona; razmatranje zahteva za davanje saglasnosti za određivanje područja slobodne zone i određivanje područja proširenja slobodne zone i dostavljanje mišljenja ministarstvu nadležnom za poslove finansija; učešće u radu komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada slobodne zone; razmatranje izveštaja o poslovanju slobodnih zona i predlaganje njihovog usvajanja ministarstvu nadležnom za poslove finansija; dostavljanje mišljenja u vezi sa prestankom važenja saglasnosti za određivanje područja slobodne zone ministarstvu nadležnom za poslove finansija; predlaganje oblika i sadržine obrasca za podnošenje izveštaja o poslovanju slobodne zone, radi usaglašenosti postupaka u svim slobodnim zonama u Republici ministru nadležnom za poslove finansija; sprovođenje nacionalne politike razvoja slobodnih zona u cilju povećanja priliva direktnih investicija i uposlenosti radne snage; razmatranje stručnih pitanja iz oblasti poslovanja u slobodnim zonama sa nadležnim državnim organima; organizovanje i koordiniranje saradnje nadležnih državnih organa, privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom, zainteresovanih investitora i korisnika; pružanje stručne pomoći investitorima u procesu donošenja odluke o ulaganju u slobodne zone; pružanje stručne pomoći investitorima i privrednim društvima za upravljanje slobodnom zonom u svim fazama primene programa u slobodnim zonama; organizovanje neposrednih kontakata između zainteresovanih investitora i privrednih društava za upravljanje slobodnom zonom; pružanje stručne pomoći zainteresovanim investitorima u razvoju njihovih programa u slobodnim zonama; saradnju sa Privrednom komorom Srbije i drugim neprofitnim i dobrovoljnim organizacijama; saradnju sa stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti slobodnih zona; saradnju sa privrednim društvima za upravljanje slobodnom zonom na stvaranju mogućnosti za razvoj infrastrukture u slobodnim zonama; saradnju sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA), na promociji investiranja i poslovanja u slobodnim zonama, kroz predstavljanje posebnih pogodnosti i poslovnih mogućnosti u skladu sa planom i programom usvojenim od strane ministarstva nadležnog za poslove finansija i SIEPA; obaveštavanje investitora o povoljnostima za ulaganje u slobodne zone; stvaranje i ažuriranje baze podataka o slobodnim zonama i pogodnostima za poslovanje u Republici u saradnji sa SIEPA, kao i druge poslove u skladu sa Zakonom.

Vidak Tomić
viši savetnik
Tel. 011/311-7326, 311-7327
I-mejl: vidak.tomic@usz.gov.rs


GRUPA ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

U Grupi za pravne, kadrovske i opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: učestvovanje u izradi podzakonskih akata za sprovođenje odredaba zakona kojima se uređuje oblast slobodnih zona; praćenje sprovođenja donetih podzakonskih akata; izradu predloga odgovora u vezi pokrenutih inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona i podzakonskih akata iz oblasti slobodnih zona; pribavljanje mišljenja od nadležnih državnih organa o spornim pitanjima u vezi sa primenom zakona; davanje mišljenja i objašnjenja u vezi sa primenom zakona; ostvarivanje prava iz radnih odnosa državnih službenika i nameštenika u Upravi; ostvarivanje komunikacije sa Republičkim javnim pravobranilaštvom, sudovima i drugim državnim organima iz delokruga Grupe; pripremu i sprovođenje plana integriteta organa; pripremu finansijskog plana i završnog računa; pripremu obračuna plata; sprovođenje procedure javnih nabavki; planiranje i sprovođenje programa posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika; vođenje analitike radnih mesta; poslove vezane za bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih; vođenje kadrovske evidencije, evidencije prisustva na radu i odsustvovanja sa rada državnih službenika i nameštenika; poslove prijema i ekspedicije pošte, zavođenja pošte i vođenja evidencije pošte po unutrašnjim jedinicama; poslove arhiviranja i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Jasmina Denić
Rukovodilac grupe
Tel. 011/311-7397, 311-7401
I-mejl: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli