apstraktno2.jpg

Početna » O nama » Rukovodstvo

Rukovodstvo

Jasmina Štambuk

Jasmina Štambuk

direktor

011/ 311 73 26

jasmina.stambuk@usz.gov.rs

- Direktor Uprave za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove finansija,

- Predstavlja Upravu i rukovodi njenim radom; organizuje zakonito i efikasno obavljanje poslova iz oblasti propisa kojima se uređuje rad slobodnih zona;

- donosi upravne akte iz oblasti kojima se uređuje rad slobodnih zona;

- izdaje direktive u cilju određivanja načina rada, postupanja i ponašanja zaposlenih u Upravi;

- odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u Upravi;

- sarađuje sa drugim državnim organima i organizacijama u cilju pravilne i dosledne primene propisa kojima se uređuje rad slobodnih zona i sa državnim organima drugih zemalja u cilju razmene iskustava u primeni propisa iz oblasti kojima se uređuje rad slobodnih zona;

- raspolaže finansijskim sredstvima Uprave u obimu sredstava utvrđenim propisima kojima je uređena oblast budžeta.

 

Svjetlana Ćosović-Novaković

Svjetlana Ćosović-Novaković

pomoćnik direktora

011/ 311 73 26

svjetlana.cosovicnovakovic@usz.gov.rs

 

- Usklađuje rad unutrašnjih jedinica Uprave;

- pruža stručna uputstva rukovodiocima užih unutrašnjih jedinica i vrši nadzor nad njihovim radom;

- inicira donošenje propisa, direktiva i drugih akata kojima se uređuje oblast rada Uprave i stara se o pravilnoj primeni propisa, opštih akata i direktiva u vezi sa izvršavanjem poslova iz delokruga rada Uprave;

- sarađuje sa nadležnim ministarstvima, drugim organima i organizacijama u izvršavanju poslova iz međusobno povezanih oblasti rada;

- podnosi izveštaje i druge podatke o radu kojima se utvrđuje stanje u izvršavanju poslova;

- obavlja i druge poslove po nalogu direktora Uprave.