zgradastaklo.jpg

Početna » Slobodna zona „Beograd“

Slobodna zona „Beograd“

Grad Beograd ima izuzetno povoljan geostrateški položaj. Beograd je raskrsnica puteva Istočne i Zapadne Evrope koji moravsko-vardarskom i nišavsko-maričkom dolinom vode na obale Egejskog mora, u Malu Aziju i na Bliski istok. Beograd leži na Dunavu, plovnom putu koji povezuje zapadnoevropske i srednjoevropske zemlje sa zemljama jugoistočne i istočne Evrope. Područjem Beograda, Dunav protiče u dužini od 60 km, a Sava u dužini od 30 km. Dužina rečnih obala Beograda je 200 km.

  1. Rešenjem Vlade Republike Srbije data je saglasnost za određivanje Slobodne zone „Beograd“ u Beogradu,
  2. Slobodna zona se prostire na površini od 98ha 31a 44m²,
  3. Obuhvata dve lokacije, i to: lokaciju „Barič“, deo područja na kome će se odvijati proizvodne aktivnosti i lokaciju „Reva“, deo područja namenjen logističkim aktivnostima,
  4. Lokacija Barič nalazi se na teritoriji gradske opštine Obrenovac, na prostoru Holding preduzeća „Prva Iskra“ a.d. Barič i obuhvata infrastrukturno opremljeno zemljište površine 41 ha 64a 40 m²,
  5. Lokacija Reva nalazi se na teritoriji gradske opštine Palilula, i obuhvata infrastrukturno opremljeno zemljište površine 56 ha 67a 04m².

Konkursi

Konkursi

Kontakt

Slobodna zona Beograd 2015 d.o.o.

Слободна зона Београд 2015

Adresa: Kraljice Marije 1/XVII, 11000 Beograd

Direktor: Slobodan Mišković

Tel: 064/8018 666

Imejl: slobodnazonabgd@gmail.com

Šta su slobodne zone?

Slobodne zone su fizički ograđen i označen deo teritorije Republike Srbije, infrastrukturno opremljen, gde se mogu obavljati proizvodne i uslužne delatnosti uz određene stimulativne pogodnosti.

Najčešća pitanja

Еuprava