utovar.jpg

Почетна » О нама » Мисија, визија и циљеви

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Наша мисија је спровођење националне политике развоја слободних зона у циљу повећања прилива директних инвестиција, кроз пружање стручне помоћи привредним друштвима за управљање слободном зоном у свим фазама примене програма у слободним зонама, стручне помоћи заинтересованим инвеститорима у процесу доношења одлуке о улагању у слободне зоне и развоју њихових програма у слободним зонама, као и разматрање стручних питања из области пословања слободних зона са надлежним државним органима.

ВИЗИЈА

Наша визија је ефикасна, професионална, стручно оспособљена и успешна Управа, за развој и промоцију слободних зона у Републици Србији, у складу са очекивањима свих заинтересованих страна.

ЦИЉЕВИ

Створити окружење које пружа низ пословних могућности за привлачење директних инвестиција и повећање запослености, за улагање и остваривање профита давањем низа подстицаја, као што су подстицаји за мала и средња предузећа, за отварање нових радних места, за започињање сопственог пословног пројекта новим предузетницима, као и за домаћа и страна улагања, увођењe нових технологија у слободне зоне које доприносе њиховом развоју и имају позитиван економски утицај на окружење.