utovar.jpg

Почетна » О нама

Управа за слободне зоне

Управа за слободне зоне почела је са радом крајем 2008. године и у њеној надлежности су сва питања у вези са функционисањем и развојем слободних зона.

Управа за слободне зоне обавља послове:

 • У области развоја слободних зона у функцији интереса државе
 • У области промоције слободних зона
 • У области контроле и надзора

У области развоја зона у функцији интереса државе

 • Спроводи националну политику развоја слободних зона у циљу повећања прилива директних инвестиција и упослености радне снаге;
 • Пружа стручну помоћ инвеститорима и привредним друштвима за управљање зоном у свим фазама примене програма у слободним зонама;
 • Организује непосредне контакте између заинтересованих инвеститора и привредних друштава за управљање слободном зоном;
 • Сарађује са страним институцијама и стручњацима из области слободних зона;
 • Разматра захтеве за давање сагласности за одређивање подручја слободних зона и своје мишљење доставља министарству надлежном за послове финансија
 • Учествује у припреми прописа у области рада зона

У области промоције зона

 • Сарађује са Агенцијом за страна улагања и промоцију извоза-СИЕПА, на промоцији инвестирања и пословања у зонама, кроз представљање посебних погодности и пословних могућности у складу са планом и програмом усвојеним од стране министарства надлежног за послове финансија и СИЕПА;
 • Обавештава инвеститоре о повољностима за улагање у слободне зоне;
 • Ствара и ажурира базу података о слободним зонама и погодностима за пословање у Србији.

Контрола и надзор зона

 • Разматра годишње извештаје о пословању слободних зона, припрема информацију Влади о пословању слободних зона и предлаже њено усвајање министарству надлежном за послове финансија.
 • Предлаже надлежним државним органима додатне мере контроле рада у слободним зонама уколико постоји таква потреба