cevi2.jpg

Почетна » Слободна зона Апатин

Слободна зона Апатин

 • Општина Апатин има изузетно повољан географски положај, близина државне границе са Мађарском и Хрватском, директно наслањање на реку Дунав, која у Апатин улази на 1367. km, а напушта га на 1409. km, укупне дужине од 42 km.
 • Територијом Општине пролази регионални пут Р-101, који повезује Апатин са Сомбором и Богојевом који се пружа до граничног прелаза са Републиком Хрватском код Ердута, као и локални пут Апатин - Пригревица (излази на магистрални пут М - 18, Сомбор - Нови Сад);
 • Пловни пут реке Дунав дефинисан је Паневропски коридорoм VII, природном саобраћајницом која међусобно повезује 10 европских земаља.
 • Железничка мрежа у Западнобачком округу обухвата четири пруге у функцији, и то: пруга од Суботице преко Сомбора, Пригревице, Сенте до Богојева (Хрватска), од Богојева преко Оџака ка Новом Саду. На овим пругама се одвија како путнички, тако и робни саобраћај.
 • Слободна зона Апатин простире се на три локације укупне површине 415 ha 17 a 87 m². Прва локација је „РТЦ и ЛУКА АПАТИН”, која се налази непосредно уз обалу Дунава, површине 120 ha 72 a и 17 m². Друга локација је „Блок 61 Апатин”, на површини од 6 ha 38 a. Трећа локација „Оџаци” простире се на површини од 280 хектара.

Погодности улагања у Слободну зону Апатин

Фискалне погодности

 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на унос добара у слободну зону, као и пружање превозних и других услуга у вези са уносом добара.
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у слободној зони.
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара између корисника две слободне зоне.
 • Ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената.
 • Ослобађање од појединих пореских оптерећења за директне стране инвестиције.

Царинске погодности

 • Царински реферат у склопу Слободне зоне.
 • Поједностављена царинска процедура за кориснике Слободне зоне.
 • Извоз робе и услуга из зоне, као и увоз робе и услуга у зону су слободни и на њих се не плаћа царина и друге дажбине.
 • Ослобођење од плаћања царине и других увозних дажбина за робу која је намењена обављању делатности и изградњи објеката у слободној зони (репроматеријал, опрема, грађевински материјал).
 • Дозвољено привремено изношење робе ван Слободне зоне ради дораде или презентације.

Погодности локалне самоуправе

 • Потпуно или делимично ослобађање од плаћања локалних пореза, накнада и такси које су у надлежности локалне самоуправе.

Финансијске погодности

 • Слободан проток капитала, профита и дивиденди.
 • Средства из буџета Републике Србије за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине.

„User friendly“ управа

Корисницима слободне зоне на располагању су следеће логистичке услуге по повлашћеним ценама:

 • организација транспорта
 • претовар
 • утовар
 • шпедитерске услуге
 • агенцијске услуге
 • услуге осигурања и реосигурања
 • банкарски послови и др.

Конкурси

Конкурси

Контакт

Слободна зона Апатин

Слободна зона Апатин

Српских владара 29, Апатин
в.д. директор: Маја Куриџа
Тел: 025/772 122
Факс: 025/773 212
Моб: 069/ 25 26 002
имејл: freezoneapatin@gmail.com
majakuridza@freezoneapatin.com
www.freezoneapatin.com

Шта су слободне зоне?

Слободне зоне су физички ограђен и означен део територије Републике Србије, инфраструктурно опремљен, где се могу обављати производне и услужне делатности уз одређене стимулативне погодности.

Најчешћа питања

Еуправа