silosi.jpg

Почетна » Слободна зона Врање

Слободна зона Врање

 • Слободна зона Врање је регионалног карактера и налази се на југу Србије.
 • Непосредно је у близини Коридора 10, који се налази на само 5 km.
 • Близина аеродрома и лука: Солун 300 km, Скопље 95 km, Ниш 120 km, Софија 215 km и Београд 347 km.
 • Слободна зона је основана 2014. године Решењем Владе Републике Србије.
 • Обухвата површину од преко 123 хектара.
 • Налази се у делу града који је Мастер планом предвиђен за производне делатности.
 • Планском документацијом су уређена 32 хектара, док ће се преостала површина развијати према потребама инвеститора.

Погодности улагања у Слободну зону Врање

Фискалне погодности

 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на унос добара у слободну зону, као и пружање превозних и других услуга у вези са уносом добара.
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у слободној зони.
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара између корисника две слободне зоне.
 • Ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената.
 • Ослобађање од појединих пореских оптерећења за директне стране инвестиције.

Царинске погодности

 • Царински реферат у склопу Слободне зоне.
 • Поједностављена царинска процедура за кориснике Слободне зоне.
 • Извоз робе и услуга из зоне, као и увоз робе и услуга у зону су слободни и на њих се не плаћа царина и друге дажбине.
 • Ослобођење од плаћања царине и других увозних дажбина за робу која је намењена обављању делатности и изградњи објеката у слободној зони.
 • Дозвољено привремено изношење робе ван Слободне зоне ради дораде или презентације.

Погодности локалне самоуправе

 • Потпуно или делимично ослобађање од плаћања локалних пореза, накнада и такси које су у надлежности локалне самоуправе.

Финансијске погодности

 • Слободан проток капитала, профита и дивиденди,
 • Средства из буџета Републике Србије за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине.

„User friendly“ управа

Корисницима слободне зоне на располагању су следеће логистичке услуге по повлашћеним ценама: 

 • организација транспорта
 • претовар
 • утовар
 • шпедитерске услуге
 • агенцијске услуге
 • услуге осигурања и реосигурања
 • банкарски послови и др.