Слободна Зона Шумадија

О Слободној зони
Град Крагујевац је привредни, административни, образовни, здравствени, културни и спортски центар Шумадије. Налази се на раскрсници главних државних путева и магистралних саобраћајница, одмах до железничког и друмског Коридора 10 који повезује Крагујевац са остатком Србије и Европе.

Крагујевац је седиште Шумадијског управног округа. Релативно мала удаљеност од државних граница суседних држава у односу на град, као и аеродрома у Сурчину и Нишу, отвара могућности за интензивну међународну сарадњу. Уз Београд, Нови Сад и Ниш, носилац је просторног, односно интегрисаног и одрживог развоја Републике Србије у целини. У протеклих пола века Крагујевац је доживео значајно повећање броја становника, захваљујући, пре свега, његовој улози регионалног, али и националног индустријског центра. Гледано по секторима, највећи број људи је запослен у прерађивачкој индустрији, а затим у сектору трговине.

Влада Републике Србије је Решењем о давању сагласности за одређивање подручја слободне зоне од 31. октобра 2019. године формирала слободну зону „Шумадијаˮ у Крагујевцу.
Локација Србија, Крушевац-72km
Србија, Београд-140km
Босна и Херцеговина, Вишеград-181km
Површина 16ha 80a 00m2
Структура власништва Град Крагујевац-100,00%
Општина Град Крагујевац
Расположиво земљиште greenfield
Близина аутопута 25km-Државним путем I Б реда 24
Близина аеродрома Ниш, Аеродром "Цар Константин"-145km
Београд, Аеродром "Никола Тесла"-152km
Близина лукe Лука "HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd", Смедерево-87km
Лука Дунав-Панчево-129km
Лука Београд-139km
Лука Бар (Јадранско море)-427km
Лука Солун (Егејско море)-544km
Лука Бургас (Црно море)-701km
Лука Констанца (Црно море)-762km
Близина железнице Железничка пруга Лапово-Краљево

Контакт

Директор:
Душан Петковић
Адреса:
Трг Тополиваца 4, 34000 Крагујевац
Веб сајт:
www.szsumadija.rs
Емаил Адреса:
office@szsumadija.rs