Конкурси

 • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија-Управи за слободне зоне са обрасцем пријаве

  Датум објаве: 16.03.2022. године    
  Датум истека рока за пријављивање: 24.03.2022. године 


  Текст јавног конкурса 
  Пријава 

  Материјал за припрему посебних функционалних компетенција:

  Закон o слободним зонама 
  Царински закон
  Закон о порезу на додату вредност 
  Уредба o ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне 
  Правилник о облику и садржини извештаја o пословању слободне зоне 

  Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
  Листа кандидата који су испунили мерила за избор

Контакт форма