Документи

 • Документи Управе Унутрашње уређење и систематизација радних места 
  Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији 2018-2022
  Информатор о раду Управе за слободне зоне-октобар 2019.
  Информатор о раду Управе за слободне зоне-децембар 2020.
  Информатор о раду Управе за слободне зоне-децембар 2021.
  Захтев за одређивање/проширење подручја слободне зоне
  Захтев за измену и допуну Решења о давању сагласности за одређивање подручја слободне зоне
  Захтев за укидање сагласности за одређивање/проширење подручја слободне зоне
  Кодекс понашања државних службеника 
  Извештај о реализацији Стратегије развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2018-2022
 • Јавне набавке Правилник o начину обављања послова набавки 
  План јавних набавки 
 • Годишњи извештаји о пословању слободних зона 2022  
  2021 
  2020  
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
 • Решења Владе Републике Србије Решење o давању сагласности за проширење подручја слободне зоне Шумадија  
  Решење o давању сагласности за проширење подручја слободне зоне Нови Сад  
  Решење o давању сагласности за проширење подручја слободне зоне Суботица  
  Решење o давању сагласности за проширење подручја слободне зоне Врање  
  Решење o давању сагласности за проширење подручја слободне зоне Шабац  
  Решење o давању сагласности за проширење подручја слободне зоне Нови Сад  
  Решење o давању сагласности за проширење подручја слободне зоне Шабац  
  Решење o давању сагласности за проширење подручја слободне зоне Нови Сад  
  Решење o давању сагласности за проширење подручја слободне зоне Смедерево  
  Решење o давању сагласности за проширење подручја слободне зоне Београд  
  Решење o давању сагласности за проширење подручја слободне зоне Шабац  
  Решење o давању сагласности за проширење подручја слободне зоне Врање  
  Решење o давању сагласности за проширење подручја слободне зоне Шумадија  
  Решење o давању сагласности за проширење подручја слободне зоне Крушевац 

Заштита података о личности

Лице за заштиту података о личности у Управи за слободне зоне је:

Свјетлана Ћосовић Новаковић, Помоћник директора Управе
Адреса: Балканска 53, Београд
Контакт електронска адреса: licezazastitupodataka@usz.gov.rs
Контакт телефон: 011/ 765-2840
Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" бр. 87/2018) што између осталог подразумева информисање и давање мишљења директору и запосленима у Управи за слободне зоне, о законским обавезама које имају у вези са заштитом података о личности.

Лице за заштиту података о личности одређено од стране Управе за слободне зоне - не даје правне савете другим руковаоцима и другим физичким лицима која нису запослена у овој управи.

Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18) уређује се право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података, начела обраде, права лица на које се подаци односе, обавезе руковалаца и обрађивача података о личности, кодекс поступања, пренос података о личности у друге државе и међународне организације, надзор над спровођењем овог закона, правна средства, одговорност и казне у случају повреде права физичких лица у вези са обрадом података о личности, као и посебни случајеви обраде.

Oвим законом уређује се и право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности коју врше надлежни органи у сврхе спречавања, истраге и откривања кривичних дела, гоњења учинилаца кривичних дела или извршења кривичних санкција, укључујући спречавање и заштиту од претњи јавној и националној безбедности, као и слободни проток таквих података.

Овај закон примењује се на обраду података о личности која се врши, у целини или делимично, на аутоматизован начин, као и на неаутоматизовану обраду података о личности који чине део збирке података или су намењени збирци података.

Контакт форма