O Управи за слободне зоне

Министарство финансија је у децембру 2008. године основало Управу за слободне зоне чиме је пружена снажна институционална подршка развоју концепта слободних зона у Републици Србији.
       Основни задатак Управе је стварање привредног амбијента који пружа низ пословних могућности за привлачење директних инвестиција, повећање запослености и увођење нових технологија, а своје циљеве оставарује спроводећи националну политику развоја слободних зона пружањем стручне помоћи како привредним друштвима за управљање слободним зонама тако и инвеститорима у процесу доношења одлуке о отпочињању активности у слободним зонама.
        Управа за слободне зоне обавља послове у области промоције, развоја, контроле и надзора слободних зона, сарађује са државним и међународним институцијама, али и са заинтересованим инвеститорима на промоцији инвестирања и пословања у слободним зонама, кроз представљање посебних погодности и пословних могућности. Значај ове институције огледа се, између осталог и у чињеници да је од њеног оснивања рад започело 11 нових слободних зона и да данас у Републици Србији послује укупно 15 слободних зона.
       Активности Управе за слободне зоне у наредном периоду биће усмерене на представљање погодности пословања у слободним зонама инвеститорима у области аутомобилске, електро, прехрамбене и ИТ индустрије, као и у области логистике, узимајући у обзир географски положај наше земље, расположивост природних ресурса и квалификациону структуру радне снаге, уз посебан фокус на компаније из Немачке, Италије, Француске, Турске, Русије, Кине и Јапана.

Контакт форма