Контакт

 • Управа за слободне зоне


  ул. Омладинских бригада 1
  11070 Нови Београд

  Тел: 011/311 73 26, 011/311 73 27
  Факс: 011/311 73 88
  е-пошта: slobodnezone@usz.gov.rs

  Јасмина Штамбук, Директор
  Тел: 011/311 73 26
  е-пошта: jasmina.stambuk@usz.gov.rs

  Свјетлана Ћосовић Новаковић, Помоћник директора
  Тел: 011/311 73 26, 011/311 73 27
  е-пошта: svjetlana.cosovicnovakovic@usz.gov.rs

 • Одсек за контролу, надзор, развој и промоцију слободних зона
   

  Олгица Киковић, самостални саветник
  Тел: 011/311 13 88
  е-пошта: olgica.kikovic@usz.gov.rs

  Бојан Комљеновић, самостални саветник
  Тел: 011/311 74 28
  е-пошта: bojan.komljenovic@usz.gov.rs

  Мери Манић, сарадник
  Тел: 011/311 73 26
  е-пошта: meri.manic@usz.gov.rs

  Радомир Милетић, сарадник
  Тел: 011/311 74 28
  е-пошта: radomir.miletic@usz.gov.rs

 • Одсек за финансијске, правне, кадровске и опште послове


  Данијела Калиновић, Шеф Одсека
  Тел: 011/311 40 33
  е-пошта: danijela.kalinovic@usz.gov.rs

  Јасмина Денић, самостални саветник
  Тел: 011/311 73 97
  е-пошта: jasmina.denic@usz.gov.rs

  Тамара Стојановић, самостални саветник
  Тел: 011/311 74 28
  е-пошта: tamara.stojanovic@usz.gov.rs

  Јасмина Стевановић, референт
  Тел: 011/311 73 27
  е-пошта: jasmina.stevanovic@usz.gov.rs

Контакт форма