Слободна Зона Свилајнац

О Слободној зони
Општина Свилајнац се налази на обалама Велике Мораве и Ресаве, на око 100 километара југоисточно од Београда. Град има 9.935, а цела општина 25.511 становника. Свилајнац је изузетно повољан за инвестирање због повољног географског положаја, непосредне близине Пан-Европског Kоридора 10 и Аутопута Е-75. С обзиром на близину три аеродрома у Србији („Никола Теслаˮ, Београд, „Константин Великиˮ, Ниш и „Мораваˮ, Краљево), индустрије са седиштем у Слободној зони Свилајнац имају користи од приступа поузданим услугама ваздушног превоза.

Свилајнац поседује развијен сектор малих и средњих предузећа, бројне природне ресурсе и повољне земљишне услове, због чега је и регионални лидер у пољопривреди.

Влада Републике Србије је Решењем о давању сагласности за одређивање подручја слободне зоне од 22. марта 2012. године формирала Слободну зону „Свилајнацˮ.

Подручје слободне зоне обухвата две локације у општини Свилајнац:
• Индустријска зона „Велико пољеˮ
• Индустријска зона „Нова зона привређивањаˮ
Локација Србија, Крагујевац-43km
Србија, Крушевац-97km
Србија, Београд-112km
Србија, Ниш-140km
Површина 57ha 33a 73m2
Структура власништва Општина Свилајнац-100,00%
Општина Општина Свилајнац
Тип земљишта greenfield
Близина аутопута 10km
Близина аеродрома Београд, Аеродром "Никола Тесла"-126km
Ниш, Аеродром "Цар Константин"-137km
Близина лукe Лука "HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd", Смедерево-62km
Лука Дунав-Панчево-46,4km
Лука Београд-120km
Лука Бар (Јадранско море)-465km
Лука Солун (Егејско море)-535km
Лука Бургас (Црно море)-692km
Лука Констанца (Црно море)-754km
Близина железнице Железничка пруга Марковац-Ресавица (није намењено за путнички саобраћај)

Контакт

Директор:
Тијана Јовановић
Адреса:
Светог Саве 102, 35210 Свилајнац
Емаил Адреса:
slobodna.zona@svilajnac.rs