Одржана Радионица


Дана 28. јануара ове године у просторијама Министарства финансија одржана је радионица на тему презентације новог Правилника о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне.
Радионици су присуствовали представници Управе за слободне зоне: директор Управе, Јасмина Штамбук, Шеф Одсека за контролу, надзор, развој и промоцију слободних зона, Видак Томић, саветник у Управи за слободне зоне, Бојан Комљеновић, као и директори привредних друштава за управљање слободним зонама и представници слободних зона чији је задатак састављање годишњих извештаја о пословању слободне зоне.
Јасмина Штамбук,  директор Управе за слободне зоне je у уводном делу радионице пожелела добродошлицу свима и изнела своја запажања и препоруке око имплементације новог Правилника о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне.
У другом делу радионице, представљене су све измене Новог правилника, урађена је компаративна анализа са претходним Правилником и изнета су очекивања Управе по питању даљег извештавања.
Циљ радионице је био упознавање представника слободних зона са новим Правилником као и едукација присутних како би наредне годишње извештаје сачињавали са минималним бројем грешака.
 

Created at: 28. Jan 2020.
Author: Uprava za slobodne zone

Контакт форма